Сірә, аналар тууда қиналмаса, балалар дүниеге келуге жол таба алмас еді.

Өз ойым /
Жанашырлықпен мейірбандықеңкеремет түрде аналар көңілінен орын тепкен. Адамзаттағы аналыққасиетіешбір мақлұқаттан кездеспейтіндей және олармен салыстырыла алмайтындай дәрежеде жоғары. Өйткені, адам баласыныңтек заттықболмысына емес, сонымен қатар оныңрухына ұсынылатын тұңғыш қорек анада көрініс табады. Ана — әлемніңРаббысына еңжақын болу қабілетімен жабдықталған — адамды туады. Пайғамбардан бастап, еңәлсіз адамға дейін бүкіл адамзат алғашқы заттықһәм рухани қорегін анасынан алады. Аналар — Жаратушыныңұлы мархабатынан еңкөп үлес алған тіршілік иелері.

Сонымен қатар, аналықұғымы бір өз басына нөмірсіз көзілдірік іспеттес. Шаянныңөзібаласын арқалап жүргенде, туған баласын қандай да бір себеппен апарып бір бұрышқа, саябаққа тастап, ұжданынан айырылған ана да — ана, ал, көтеріп туған баласын өмір сүрген бойы мейіріміне бөлеп, жанашырлығымен құшақтап, қорғаған ана да — ана! Әйелдердіңбақыты — адал да ерекше ана болуларынан басталады. Әсіресе: «Жәннат — аналарлдыңаяғыныңастында!» деген хадис шәрифіаналар туралы еңкүштішәһәдәти Мұхаммедие.

Яғни, аналардыңқасиеттітұлғалығына Пайғамбарымыз куәлік беріп тұр. Әлемніңмақтанышы (саллаллаһіалейһи уәсәлләм) Мырзамыздан бастап, арифтер мен Аллаһдосы әулиелер ата-анаға, тіптіанаға деген сый-құрметтіңеңзор үлгілерін көрсеткен.

Фахри Кайнат(саллаллаһу алейһи уәсәлләм) Мырзамыз сүт анасы «Халимәтһс-Са, дийиәнің(радиаллаһу анһә) зиярат етіп, өз шапанын жерге жайып, оны отырғызатын. Сүт анасы ішке кіріп шыққан сайын түрегеліп құрметін білдіретін.

Ұлы әулие Имам Ағзам(рахметуллаһи аләйһи) Бағдаттыңзындандарында зұлымдықтыңащы қамшыларыныңтауқыметін тартып жатқанда: «Айналайын, бұл жағдайымды анашым естімей-аққойсын. Күйіп-піседі. Оныңқиналғанына мен шыдай алмаймын!...» деп анаға деген махаббаттыңнақты үлгісін ұсынған.

Руханият ұлыларыныңжәне дара мүршидтеріміздің(ұстаз) Шах Нақшыбәнд Мұхаммед Баһаұддин Бұхари хазретініңөсиет ретіндегімына тапсырмасы иләһи бір шындықты көз алдына келтіреді. Хазіретіпір былай бұйырған: «Қабірдізиярат етуге келушілер алдымен анамыздыңқабірін зиярат етсін!». Сондай-ақШах Нақшыбәндтіңқабірін зиярат етуге барғандар алдымен оныңанасыныңқабірін зиярат етеді. Абдұррахман Жәми(құддисәсирруһ) былай дейді: «Мен анамды қалай сүймеймін?! Ол менібір уақөз денесінде, ұзақуаққұшағында, өлгенге дейін де жүрегініңмейірім аспанында көтерді. Оған құрметсіздік көрсетуден артықжамандықтыңне екенін білмеймін!...». Айдан анықақиқат — адал да ерекше аналар еңбиік құрмет, аса тереңжәне нәзік бір махаббат орнында болуға тиіс. Әкеніңшаршағанын басатын, балалардыңжалықтыратын бұзықтықтарын қойдыратын сабыр мен абзалдықгауһары — тек ана жүрегі.

Ана – иләһи құдіретпен кеңейтілген рахмет құшағы.

3 пікір

Aspan
Аналар тууда — Аналар босанарда н/е босанғанда десең дұрысырақ болады
ferdaus
мына текст турікшеден аударылган емес па
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.