Адасу

Кузгi кала. Студенттер жатагы. Бiреулерге бiлiм уйi. Ал, бiреуге каскырлардын апаны. Болме iшiнде ару отыр, Туманданган жанары. Ойларында бак пен сордын отаны. Бiр шанырак алпештеген когершiн, Ендi калай ар атымен когерсiн. Ата ананын умiтiне у жагып. Адасуга бурды омiр кемесiн. Бугiн мiне, кыз атынан калмагандай журнагы, Жiгiтiнiн алда ганын ойга алып, жылады. Дарiгерге барган едi, келмеген сон жай куйi, Iште саби, соккы болды кулады. Суйретiлiп, турды орнынан жас ару, Керек емес козге куйiк атану. Тез кутылу келген жана ойына. Тусiп кеттi озi iздеген жолына. САБИ ДАУСЫ. Анамнын журiсiнен кудiктенем, Журегiмнiн сокканын бiлiп келем. Не деген асыгыстык абайлашы, Кагып кетер колiктер жуйiткiген. Бiз осы кайда келдiк, тусiнбедiм. Сен неге мына болме iшiндесiн. Жо жок ана, жок ана шыныменен. Осыган гана жеттi ма, кушiн демiн? Бiр кунага, бiр куна жамап жаткан, Акыл айтшы дарiгер анашыма. Жок неге ундемейсiн кайрап пышак, Калтанды тескен алде ку, акшама? Мен алi бiр шокiм ет жетiлмеген, Болмасамда болар ау, етiм денем. Сум пышак сумандатып кескiледi, Кете бардым тиелген кокыспенен. Мен тiптi кара жерге комiлмедiм, Кокыска тасталынды актык демiм. Мен мумкiн тiрi болсам… Тiрi болсам… Кунанды отеу ушiн Мекке апарып, Агарган тусiрмес ем шашынада Озiндегi окпендi менен алып, Пышакка тастай салдын, амал канша. Амал канша… Кош бол ана. Кош бол ана.

0 пікір

Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.