Kazaki olchemder

Bir eli — Bir jarim santimetr molcheri Bir tutam — 7-10 santimetr shamasindagi uzindik Bir suyem — bas barmak pen suk sausakti ashkandagi aralik, 15-18 santimetr molcherindegi aralik. Sinik suyem — bas barmakti jazip, suk sausakti ugip, ashkandagi aralik, 1-13 santimetr molcherindegi uzindik Bir karis — Alakandi yolik jazgandagi bas barmak pen chinachaktin araligi, 20-25...