Кайта айналып келер ме,

Поэзия, менімен егіз бе едің?! /
Айып етпе Айыптымын арине
Калай десен лайыктымын барине
Бирак бирден унамады пандыгын
Тек бир саган байланбайды тагдырым

Иа, ырас шыкпай койдым касыннан
Муным дурыс болмады ау расында
Сени унатып калгандыгым анык бир
журек ширкин ауырды гой жасырман

Десе десин дейтиндерге дауа жок
Сезимсиз бул дуниеде ауа жок
жалпылдаппын лыпылдаппын алдында
Кетиппин ау тым кишкене бала боп

Намыстанам тауым егер шагылса
намыстанам жолым егер жабылса
ашык айтам еш жасанды болгым жок
ойларымды байламымды кабылда

унатканым сени шындык алдаман
мундай сезим дейалмаймын болмаган
маган бирак бир сырынды айтшы шын
Бир сат болсын кулак асшы сен маган

Калкатайым омир онай деппе един
озен агыс акетеди шетке бир
менен сира соз болар деп кашасын
соз куатын адамдар жур коп небир

Кешир мени

кпатты кетсем егерде
мен касында унсиз гана аяндап
карангы тун шыгарып сап аялдап
болган кундер кайта айналып келер ме

1 пікір

Kan
Жақсы. тек қазақша әріптермен жассаң жақсы болар ма еді
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.