Резюме. I-бөлім

Бірінші бөлімнің соңына таяп қалдық. Бөлімдегі сабақтар реті төмендегідей болды: 1. Бағдарламалау негіздері 2. Netbeans 7.2 орнату үрдісі 3. Ең алғашқы бағдарлама 4. Айнымалылар және...