Бір анық айтқым келгенмен

Бір анық айтқым келгенмен, Быламық түсті таңдайға. Түрі анық біреуге ергенмен, Адасу бар екен маңдайда. Сұранып пара бергенмен, Жыланып тұрар ар қайда. Қуанып өлең өргенмен, Шатасу бар екен жағдайда. Жағадан алмай адамды, Бітімге келер жол қайда. Онсызда әзер қадамды, Бірігіп бассақ болмай ма? Көзіміз шалса сараңды, Санамыз бейім ойбайға. Өзіміз демек...