0010482335
Деңгейі
+0.65
Күші
1.78

0010482335

Арай

Бұл бөлімде жазба қалдыру үшін сайта кіріңіз.
0010482335
Көптен бері жазбай кетіп едім, ендігі де қолға аламын.Іштегі бір сезімді бөлісу үшін не өз ойымды өзімше жеткізу…