Ана кадiрi

Ақ парақтағы ойлар /
Тусiнiктi болу ушiн омiрiмдi басынан бастайын мен 8 айлыгымда терезеден сыртка кулаган екенмiн. Ол кезде дарiгерлер закым жок деген сон, уйдегiлер куанган. Бул куаныш копке созылмады, мен журе бастаганда анам аягымдагы озгерiстi байкаган. Емдетулер озгерiс бермей, арада 5 жыл уакыт отедi. Бугiн 1 кыркуйек. Бiлiм кунi. Мектепке жанадан бара жаткан балаларын ерткен аналардын куанышында шек жок. Ал, менiн анам конiлсiз. Бiз жолга шыктык. Мен мектепке барамын деген умiт, улкен гимаратка келгенде сондi. Ия, мен мектеп табалдырыгын емес, аурухана табалдырыгын аттап, медбикелердiн дарiгердiн болмесi он жакта деген алгашкы конырау унiн естiдiм. Анам кiрiп сойлестi. Mектепке кашан барам деп аузым жабылмайды. Мен акемнiн бузык кызымын. Екi медбике келiп, бiр болмеге апара жатыр едi, колынан тистедiм де каштым. Алды артыма карамадым. Барi менi куды. Усталып калдым. Аяк колымды байлап жаткан дарiгерлерге ауылдагы бузык балдар айтатын боктау создердiн барiн айттым. Акеме айтам деп коям, акем келiп шешiп алатындай. Дарiгерiм кiрдi, бiр тептiм ушып тустi. Жылап жатып, кулем гой тагы балалыгым ай. Аягым тесiлдi, тартып сымга iлiндi. О, менiн айкайлаганым ауылым алтын бесiгiм Созакка жеткен шыгар. Сол кездерде анамнын жылаганы бала журекте калып койды. Казiр бала жыласа, сол кездегi аяк колымды шешiндершi деп жылаган кiшкентай Фаризасына егiле карап турган анам есiме туседi. 3 кун откенде анам маган умытпасам тустерi ак, кок, кызыл Алiппе деген жазуы бар 3 кiтап акелдi. Арада бiр ай откенде алгашкы устазым анамнын аркасында мен 3 кiтапты да жаттап алдым. Анашым камкоршым ерiнбей арiп жаттатып аурухана тосегiнде сагаттар санап, уакыттар жылжытып, ар куннен умiт кутiп тун кузетiп отырып ауелi Алла екiншi сiз анашым бакытты кундерге аягымнан тургызып ак жол корсеткенiнiз ушiн мен сiзге омiр бойы карызбын. Карттар уйiне аналарын тапсырып жаткан ул кыздарга карап журегiм ауырады. Сол аналар тун уйкысын торт болiп, ауырсан байек болды гой. Баланын бiлегi ауырса, ананын журегi ауырады екен. Аналарымыздын кадiрiн бiлiп, аялайык достар.

4 пікір

yesbolat83
Әрқашан, кез келген жағдайда жаныңнан табылатын нағыз дос, жанашыр, жұмақ төріне лайықты АНАЛАР аман болсын!
Jako
Иә Еске, 100 пайыз қосыламын.
journalist001
Түн ұйқысын төрт бөлген Аналарымыз әрқашан жанымызда аман-есен жүре берсін.
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.