Кешiр менi

Ақ парақтағы ойлар /
Кешiр менi. Жылдар бойы сенi канша ренжiтсем де, алгаш рет осы создi айттым. Кадiрiндi бiлмеппiн. Ия, сол бiр кун. Сен ауыр соккы алган кун. Содан берi барi озгердi, ауысты. Бiз сол куннен берi ажырамай бiргемiз. Аурухана, о екеумiз тауыспаган аурухана калмаган шыгар. Мен сенi еркелетiп отыратын едiм. Мен пышактан катты коркатынмын. Ал сен корыкпадын. Унсiз кондiн, озiндi дарiгерге тапсырып, барiне сабырлык таныттын. Сол ушiнде сенi жаксы корем. Сонгы емделуде сен таякка суйенiп, шыктын. Бул маган ен ауыр соккы болды. Бiрак, мен сенен ажырай алмайтынымды бiлем. Бiз барiне шыдадык. Охо, жылдар отiп кетiптi. Аттай уш жыл. Сен козгалдын. Журдiн. О гажап. Мен алемдегi ен бакытты жанмын. Кайта бiргемiз. Менiн бiр арманым тауга шыгу едi. Ия, ия тауга шыгу. Сенi шаршатып алам ба деп, корыктым. Жок, Бiз тауга шыктык. Ен басына. Айкалдым. Бар даусыммен. Мен омiрдi суйем. Естимiсiн ей, таулар. Мен барiн суйем. Менi омiрге куштарландырган, сенин аркан. Менi шексiз суйгенiн ушiн, рахмет. Барiне тозгенiн ушiн рахмет. Жылдар жылжып, оз шаруаларыммен сенi, умыт калдырыппын. Сенi аямаппын. Ал, сен мен кайда барсамда коне бердiн. Карсы болмадын. Шаршасанда, ауырсанда мен саган бурынгыдай конiл болудi койыппын. Сен бугiн, катты ауырдын. Тез шаршадын. Жургiн де келмедi. Урыстым. Урдым. Артынан катты жыладым. Сен мен ушiн барiне шыдадын. Каншама киындыктар кордiк. Сол кундердi умыттыппын. Ендi олай жасамаймын. Шаршатпаймын. Кешiр менi. АЯКТАРЫМ. Тек отiнем токтап, калмашы.

1 пікір

talgatb
тамаша жазылған. Қаламың мұқалмасын!
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.