Деңгейі
+4.72
Күші
4.67

Kanafin_janibek

Кайта айналып келер ме,

АЙЫП ЕТПЕ АЙЫПТЫМЫН АРИНЕ кАЛАЙ ДЕСЕН ЛАЙЫКТЫМЫН БАРИНЕ бИРАК БИРДЕН УНАМАДЫ ПАНДЫГЫН тЕК БИР САГАН БАЙЛАНБАЙДЫ ТАГДЫРЫМ иА ШЫНДЫК ШЫКПАЙ КОЙДЫМ КАСЫННАН мУНЫМ ДУРЫС БОЛМАГАН АУ РАСЫНДА СЕНИ УНАТЫП КАЛГАНДЫГЫМ АНЫК БИР ЖУРЕК ШИРКИН АУЫРДЫ ГОЙ РАСЫНДА ДЕСЕ ДЕСИН ДЕЙТИНДЕРГЕ ДАУА ЖОК СЕЗИМСИЗ БУЛ ДУНИЕДЕ АУА ЖОК ЖАЛПЫЛДАППЫН.ЛЫПЫЛДАППЫН АЛДЫНДА КЕТИППИН АУ ТЫМ КИШКЕНЕ...

Кайта айналып келер ме,

Айып етпе Айыптымын арине Калай десен лайыктымын барине Бирак бирден унамады пандыгын Тек бир саган байланбайды тагдырым Иа, ырас шыкпай койдым касыннан Муным дурыс болмады ау расында Сени унатып калгандыгым анык бир журек ширкин ауырды гой жасырман Десе десин дейтиндерге дауа жок Сезимсиз бул дуниеде ауа жок жалпылдаппын лыпылдаппын алдында Кетиппин ау тым кишкене...

казирги кыздар

казирги кыздар ишкени ас. ишпесе калар конили мас сырты бояу сан куган сулулыгын байкатпас болсада сулу ол бир хас Ерини бояу помада милировкаланган жайылган шаш Мурында сырга тагы бар Кыналанган киылган кас. Койлек жок ойда бурмели мини юбка кигени кундиз тун шыкпай агенттен соткада боп тур суйгени Карамас простой болага Издейди крутой типаны озинше жоспар...

Москвада мас бола, маскада етип маскара,,,

Москва облысы Дорохово ауданындагы ЛЖ зауытында бирге истейтин казак жигиттер, Бари де Казакстаннан осында танысып араласыпкураласып, бауырласып кара нанды как болисип жеп журген ди Айдын акыры келип баринин де айлык алатын кези келди Истеген уакыттарына карай бири 25. бири 30. бири 20 мын рубльден алып куанып.Айлыкты жумак болды жигиттер Бирак Н есимди жигит атап отуге катыса алмайтындыгын...