Оз ойым

Ойлаймын… неге бiз алдымен оз озiмiздi 1шi емес 2 шi орынга коямыз деп? Кез келген жагдай да да акылга салып карасак шынымен де солай! Асыгамыз деп жетемiз деп кей манызды нарселердi умытып кетiп...